Δημιουργία του προς υποβολή αρχείου ανά έτος – μέχρι και το 2018


Η παράγραφος αυτή προορίζεται μόνο για τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις.

Χρησιμοποιούμε την εφαρμογή apcXlsPrivate201.. του Taxis, η οποία μετατρέπει το αρχείο Excel, στην μορφή με την οποία θα πρέπει να υποβληθεί στο Taxis. 

Το όνομα του προς αποθήκευση αρχείου πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες. Προτείνεται η επιλογή του ονόματος του αρχείου Excel, με διαγραφή του «.xls». Έτσι, π.χ. το προς υποβολή αρχείο, που θα δημιουργηθεί από το αρχείο «586974164-PARADEIGMA.xls» θα είναι το «586974164-PARADEIGMA».

Το αρχείο αυτό, πριν από την υποβολή του μπορείτε να το φορτώσετε και να το δείτε μέσω της εφαρμογής apcDesktopPrivate201.. του Taxis. Με την ίδια εφαρμογή μπορείτε να το συμπιέσετε, για να είναι έτοιμο προς υποβολή.