Η δημιουργία του προς υποβολή αρχείου ανά μήνα – από 1/1/2019


Στην ετήσια υποβολή των βεβαιώσεων του 2018, χρησιμοποιείτο πρώτα η εφαρμογή apcXlsPrivate2019 του Taxis, για τη μετατροπή του αρχείου Excel στην μορφή υποβολής στο Taxis. Το αρχείο αυτό, πριν από την υποβολή του μπορούσε να φορτωθεί, να ελεγχθεί και να συμπιεστεί μέσω της εφαρμογής apcDesktopPrivate2019 του Taxis.

Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν διατίθεται,  από την ΑΑΔΕ εφαρμογή, ανάλογη του apcXlsPrivate2019, για τη μετατροπή του Excel (προς το παρόν τουλάχιστον). Υπάρχει μόνο η αντίστοιχη της apcDesktopPrivate2019 η οποία είναι η apcmonthlyDesktopPrivate2019.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να εκτυπώσετε το αρχείο Excel και βάσει αυτού να εισάγετε τα παραστατικά με πληκτρολόγηση. Υπάρχει όμως και εναλλακτική λύση, ιδίως όταν τα παραστατικά προς εισαγωγή είναι πολλά.