Τρόπος εργασίας για τη δημιουργία του προς υποβολή αρχείου


Ευνόητο είναι ότι αν έχετε πολύ λίγες εγγραφές, είναι καλύτερα να εκτυπώσετε το αρχείο Excel και να τις εισάγετε με πληκτρολόγηση, απευθείας στο apcmonthlyDesktopPrivate2019.

Αν έχετε όμως πολλές εγγραφές μπορείτε να εργαστείτε ως εξής:

 • Δημιουργείτε το αρχείο Excel που φαίνεται στην εικόνα 99.14
 • Το φορτώνετε στο εργαλείο apcXlsPrivate2019 και το σώζετε, έστω π.χ. με την ονομασία 2018-01-Test. 
 • Το ανοίγετε με το NotePad (Σημειωματάριο), εικόνα 99.17.


εικόνα 99.17


 • Προσθέτετε στο τέλος της δεύτερης γραμμής τον μήνα. Εν προκειμένω, για τον Ιανουάριο, γράφετε 01, όπως φαίνεται στην εικόνα 99.18.
 • Πατάτε δύο φορές το delete, για να διαγράψετε δύο κενούς χαρακτήρες, προκειμένου το μήκος της σειράς να παραμείνει στους 148 χαρακτήρες.


εικόνα 99.18


 • Κάνετε έλεγχο ότι όλες οι γραμμές έχουν ακριβώς 148 χαρακτήρες, μαρκάροντας όλα τα περιεχόμενα (πατώντας Ctrl+A), εικόνα 99.19.
 • Σώζετε το αρχείο, χωρίς να κάνετε άλλη τροποποίηση.


εικόνα 99.19


 • Ανοίγετε το παραπάνω αρχείο με το εργαλείο apcmonthlyDesktopPrivate2019. Θα δείτε την εικόνα 99.20.
 • Διαγράφετε τα πεδία της στήλης «Χώρα», επιλέγοντας το κενό πεδίο, εικόνα 99.20.


εικόνα 99.20


 • Σώζετε το αρχείο χρησιμοποιώντας την εντολή «Αρχείο🡪Αποθήκευση ως». Χρησιμοποιείστε την οριστική ονομασία που θα του δώσετε, βάσει των προδιαγραφών  της ΑΑΔΕ π.χ. 2019-01-PARADEIGMA EJASKISIS-555777003.
 • Αν ανοίξετε το αρχείο με το NotePad, θα δείτε την εικόνα 99.21 που είναι ακριβώς όπως η εικόνα 99.16.


εικόνα 99.21


 • Ανοίγετε ξανά με το εργαλείο apcmonthlyDesktopPrivate2019, βεβαιώνεστε ότι η στήλη «Χώρα» έχει καλώς και κάνετε έναν τελικό έλεγχο όλων των στοιχείων.
 • Τέλος, συμπιέζετε το αρχείο, προκειμένου να το υποβάλλετε.