Α΄ τύπος της καρτέλας «Πελάτη» - Τμήμα του βιβλίου Εσόδων

Στα παρακάτω παραδείγματα χρησιμοποιείται η οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ».

Κάνουμε κλικ στην επιλογή «ΕργαλείαΚαρτέλα Πελάτη» (εικόνα 79.1).


εικόνα 79.12


Η οντότητα αυτή καταχωρήθηκε το Μάρτιο του 2015. Έστω ότι ζητάμε την καρτέλα του πελάτη «Εταιρεία Α» για το διάστημα 03/2015 - 03/2017. Συμπληρώνουμε τη φόρμα όπως στην εικόνα 79.2 και κάνουμε κλικ στο «Προβολή και Εκτύπωση καρτέλας Πελάτη».


εικόνα 79.13


Στην καρτέλα του Πελάτη φαίνονται όλες οι συναλλαγές, βάσει των βιβλίων των Εσόδων, όπως στην εικόνα 79.3. Δεν δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές ποσών.


εικόνα 79.14: Η καρτέλα Πελάτη τύπου Α΄- «Οι συναλλαγές του Πελάτη στο Βιβλίο Εσόδων»