Β΄ τύπος καρτέλας Πελάτη - Οι Χρεώσεις και Πιστώσεις του Πελάτη

Στα παρακάτω παραδείγματα χρησιμοποιείται η οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ».

Αυτή η καρτέλα δείχνει το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο της οφειλής που υπάρχει, βάσει των συναλλαγών της Οντότητας με τον συγκεκριμένο Πελάτη, εικόνα 79.4.


εικόνα 79.4


Η καρτέλα θα είναι όπως στην εικόνα 79.5. Οι αποδείξεις είσπραξης έχουν εισαχθεί στην καρτέλα και το τελικό αποτέλεσμα είναι το υπόλοιπο οφειλής. Δεν υπάρχει ανάλυση ΦΠΑ.

 Για κάθε παραστατικό, εμφανίζεται μόνο το μεικτό ποσό, σαν χρέωση, ή σαν πίστωση.

Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε ο πελάτης οφείλει στην Οντότητα, ενώ αν είναι αρνητικό, η οντότητα οφείλει στον Πελάτη. Στην εικόνα 79.5, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, οπότε ο πελάτης έχει καταβάλλει 500,80 €, περισσότερα από την αξία των αγορών του. Όμως δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στην καρτέλα, οι οφειλές, που τυχόν υπήρχαν πριν την καταχώρηση της Οντότητας στο πρόγραμμα.


εικόνα 79.5: Η καρτέλα Πελάτη τύπου Β΄- «Οι χρεώσεις και οι Πιστώσεις του Πελάτη»