Εισαγωγή ποσών που οφείλονταν, πριν την καταχώρηση της οντότητας

Όπως είδαμε στην εικόνα 79.5, ο πελάτης έχει καταβάλλει 500,80 €, περισσότερα από την αξία των αγορών που πραγματοποίησε στο διάστημα 03/2015 – 03/2017. Αλλά δεν είναι, υποχρεωτικά, αυτό το ποσό της οφειλής επειδή μπορεί να υπάρχουν οφειλές πριν την 03/2015, δηλαδή πριν να καταχωρηθεί η οντότητα στο πρόγραμμα Arbitrans.

Για να τις εισάγετε επιλέγετε τη διαδρομή: «ΕργαλείαΕπί Πιστώσει Συναλλαγές ΠελάτηΠροσθήκη Επιπλέον Ποσών» (εικόνα 79.6).


εικόνα 79.6


Θα εμφανιστεί η φόρμα προσθήκης ποσών, εικόνα 79.7.  Τα κείμενα βοηθείας που βλέπετε στην εικόνα 79.7, εμφανίζονται ακουμπώντας το ποντίκι στα «?». Προσέξτε τα εξής:

  • Το πεδίο «Έτος»: Συνήθως είναι το έτος κατά το οποίο καταχωρήθηκε η οντότητα στο Arbitrans, και σε αυτό θα γίνει η μεταφορά του οφειλόμενου ποσού. Π.χ.  η οντότητα «ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ», καταχωρήθηκε στο Arbitrans τον μήνα 03/2015. Το έτος θα είναι το 2015. Ενδέχεται να είναι και παλαιότερο έτος από το έτος καταχώρησης, αν τυχόν έχετε εισάγει τα παραστατικά παλαιοτέρων ετών, ουδέποτε όμως μεταγενέστερο.
  • Τη σημασία της επιλογής «Αρνητικό/Θετικό»: Είναι διαφορετική στο βιβλίο Εσόδων από αυτή του βιβλίου των Εξόδων (δείτε το σχόλιο στην εικόνα 79.7).


εικόνα 79.7


Έστω ότι η Οντότητα, είχε να εισπράξει από την εταιρεία «Α» το ποσό των 950,00 €, λόγω οφειλών, που υπήρχαν πριν τον 03/2015. Συμπληρώνετε τη φόρμα όπως στην εικόνα 79.7. 

Η καρτέλα πελάτη τύπου Α΄ δεν επηρεάζεται από την προσθήκη αυτού του ποσού.

Η καρτέλα πελάτη τύπου Β’, φαίνεται στην εικόνα 79.8. Τώρα το αποτέλεσμα είναι θετικό και ο πελάτης οφείλει στην οντότητα το ποσό των 449,20 € (= 950,00 – 500,80).


εικόνα 79.8