Εκτυπώσεις Ιστορικού με επιλογή κάτω από τα Εργαλεία


Όπως είδαμε στα δύο προηγούμενα κεφάλαια, μία πολύ χρήσιμη επιλογή στις «Αποδείξεις Είσπραξης» και στην «Παρακράτηση φόρου» είναι η «Προσαρμοσμένη Εκτύπωση», η οποία γίνεται με δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στην περιοχή των παραστατικών (εικόνα 78.1).


εικόνα 78.9


Η ίδια δυνατότητα, υπάρχει και απευθείας κάτω από το menu των Εσόδων, επιλέγοντας «ΕργαλείαΛοιπά Εργαλεία Εκτυπώσεις ΙστορικούΠαρακράτηση Φόρου» (εικόνα 78.2)


εικόνα 78.10


Οποιαδήποτε από τις δύο παραπάνω επιλογές και να χρησιμοποιήσουμε το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Π.χ. στη περίπτωση «Παρακράτηση Φόρου» όπως φαίνεται στην εικόνα 78.1 και στην εικόνα 78.2, θα εμφανιστεί η φόρμα παρακράτησης φόρου, εικόνα 78.3.


εικόνα 78.11