054. Εισαγωγή Παραστατικών στο Βιβλίο Εσόδων

>>> 

>>> Πριν από το παράδειγμα…

>>>  Παράδειγμα εισαγωγής παραστατικού στα Έσοδα

>>>  Επιλογή ΑΦΜ και πελάτη από πίνακα

>>>  Εισαγωγή πελατών παράλληλα με την εισαγωγή των παραστατικών

>>>  Ένα πιο ενδιαφέρον παράδειγμα εισαγωγής παραστατικού

>>>  Καταχώρηση της Εγγραφής

>>>  Καταχώρηση της δεύτερης Εγγραφής

>>> Αλλαγή ΚΑΔ κατά την εισαγωγή του παραστατικού

>>> Προβολή Λεπτομερειών Εγγραφής