Ένα πιο ενδιαφέρον παράδειγμα εισαγωγής παραστατικού


Το παραστατικό που θέλουμε να εισάγουμε αυτή τη φορά, έστω ότι είναι χειρόγραφο και ότι περιέχει τα εξής στοιχεία:


(Στοιχεία εταιρείας)                                    | Ημ/νία 30/11/2016 |Σειρά: Β |Αριθμός: 1085

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Θ»                       ΑΦΜ: 586974147               Δ.Ο.Υ.: Β’ ΑΘΗΝΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%


(Χονδρική πώληση εμπορευμάτων)

1237,25


(Χονδρική πώληση προϊόντων)
1078,12ΣΥΝΟΛΟ

1078,12

1237,25

ΦΠΑ

140,16

296,93


ΣΥΝΟΛΑ

Καθ. ποσό

ΦΠΑ

2315,37

437,09

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

2752,46


Επίσης υποθέτουμε ότι:

    • Έχετε ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ, μετά την είσπραξη του παραστατικού (ΠΟΛ 1214).
    • Το συγκεκριμένο παραστατικό δεν έχει πληρωθεί ακόμη.