Επιλογή ΑΦΜ και πελάτη από πίνακα


Εναλλακτικά, αντί να εισάγετε το ΑΦΜ του πελάτη, μπορείτε να το επιλέξετε από πίνακα που περιέχει όλα τα ΑΦΜ και τις ονομασίες των πελατών σας που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα. Για να εμφανιστεί ο πίνακας πατήστε το πλήκτρο F4 (εικόνα 54.1).


εικόνα 54.1


Στην εικόνα αυτή θα πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

  • Αν επιλέξουμε «Πελάτες» [1], θα δούμε μόνο τους πελάτες που έχει χρησιμοποιήσει η συγκεκριμένη Οντότητα.
  • Ομοίως αν επιλέξουμε «Προμηθευτές» [2], θα δούμε τους προμηθευτές που έχει χρησιμοποιήσει η συγκεκριμένη Οντότητα. Αν όμως επιλέξουμε κάποιον από αυτούς, αυτός θα χρησιμοποιηθεί ως «Πελάτης», επειδή είμαστε στο βιβλίο των «Εσόδων».
  • Αν επιλέξουμε «Όλοι» [3] θα δούμε όλες τις οντότητες που έχουν χρησιμοποιηθεί είτε ως Πελάτες, είτε ως Προμηθευτές, από οποιαδήποτε οντότητα της οποίας τηρούνται τα βιβλία με το πρόγραμμα. Δηλαδή θα δούμε όλες τις οντότητες που είναι εισηγμένες στη βάση δεδομένων και είναι Πελάτες/Προμηθευτές.
  • Για να δούμε τους Πελάτες/Προμηθευτές από μία συγκεκριμένη χώρα, κάνουμε κλικ στο τετραγωνάκι που φαίνεται στην εικόνα 54.1, σημείο [4]. Θα εμφανιστεί η εικόνα 54.2, από την οποία θα επιλέξουμε τον πελάτη που αναζητάμε. Μετά κάνουμε κλικ στο «Χρήση Επιλεγμένου Πελάτη».
  • Με κλικ στο σημείο [5], ανοίγουν οι πίνακες όλων των χωρών.
  • Με κλικ στο σημείο [6], συρρικνώνονται οι πίνακες όλων των χωρών.


εικόνα 54.2ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν σας ενδιαφέρει η ταχύτητα, η μέθοδος της απευθείας πληκτρολόγησης του ΑΦΜ, είναι κατά πολύ ταχύτερη σε σχέση με την μέθοδο επιλογής με το F4.


Αν η οντότητα έχει πολλούς πελάτες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα. Υπάρχουν δύο φίλτρα: για την  «Επωνυμία», εικόνα 54.3 και για το «ΑΦΜ» (εικόνα 54.4).


εικόνα 54.3


εικόνα 54.4