Παράδειγμα εισαγωγής παραστατικού στα Έσοδα


Το παραστατικό που θέλουμε να εισάγουμε έστω ότι περιέχει τα εξής στοιχεία:


(Στοιχεία εταιρείας)                                                                                 | Ημ/νία: 30/11/2016 |Σειρά: -  |Αριθμός: 93

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΛΑΤΗΣ:       ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Α»                                                

ΑΦΜ:             511239673               Δ.Ο.Υ.:        Α’ ΑΘΗΝΩΝ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ


(Παροχή Υπηρεσιών)
2000,00
ΣΥΝΟΛΟ

2000,00

ΦΠΑ 24%

480,00

ΣΥΝΟΛΟ

2480,00


Η διαδικασία συμπλήρωσης, έχει ως εξής:

(1) Συμπλήρωση ΑΦΜ

 • Εισάγετε: 511239673, ENTER (η επωνυμία εισήχθη αυτόματα)

(2) Ημερομηνία

 • Εισάγετε: 30 11 2016, ENTER (δηλαδή 30/11/2016)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν η ημερομηνία είναι στους 12 τελευταίους μήνες το έτος εισάγεται με το  ENTER.


(3) Αιτιολογία

 • Εισάγετε:  *  (δηλαδή τον αστερίσκο χωρίς να πατήσετε μετά το ENTER)

(4) Είδος Παραστατικού

 • Εισάγετε: ΤΠΥ, ENTER

(5) Αριθμός Παραστατικού

 • Εισάγετε: 93, ENTER

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο αριθμός του παραστατικού δεν είναι απαραίτητος (μπορεί το πεδίο να μείνει κενό)


(6) Σειρά

 • Εισάγετε: ENTER

(7) Τρόπος Πληρωμής

 • Εισάγετε: ENTER  (δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος πληρωμής)

(8) Σχόλια

 • Εισάγετε:  ENTER (δεν θέλετε να προσθέσετε κάποια σχόλια)

(9) ΦΠΑ %

 • Εισάγετε: 24, ENTER
 • (10) Καθαρά
 • Στο καθαρό ποσό εισάγετε: 2000, ENTER

(11) Μικτό Ποσό

 • ENTER

(12) Είδος

Επιλέξτε «Π.Υ. προς Λοιπά» (με τα ↑↓ , ή το ποντίκι), μετά ENTER ή  ή  Tab(13) Εισαγωγή

 • ENTER ή Insert ή κλικ με το ποντίκι στο κουμπί «Εισαγωγή»

(14) Οριστικοποίηση Παραστατικού

 • Πατήστε F9 ή με το ποντίκι κάνετε κλικ στο «Οριστικοποίηση Παραστατικού».

Το παραστατικό εισήχθη και είναι στο κεντρικό τμήμα της οθόνης. Το πράσινο χρώμα, υποδεικνύει ότι δεν εντοπίστηκε να υπάρχει κάποιο σφάλμα.

Με το F11 μπορείτε να δείτε και την απόδοση σας σε δακτυλισμούς και σε εισαγωγές παραστατικών.