Καταχώρηση της δεύτερης Εγγραφής


Όπως βλέπετε, στο τιμολόγιο του παραδείγματος, υπάρχει και μία δεύτερη εγγραφή με ΦΠΑ 13%. Μετά το κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή», που έγινε στην προηγούμενη εγγραφή, μεταφέρεστε αυτόματα στο πεδίο «Φ.Π.Α.». Για να εισάγετε τη δεύτερη εγγραφή:

(1) Στο πεδίο «Φ.Π.Α»:

  • Εισάγετε: 13, ENTER

(2) Καθαρά/Μικτό ποσό

  • Στα καθαρά εισάγετε: 1078,12, ENTER
  • Στο μικτό ποσό εισάγετε: ENTER

(3) Στο πεδίο «Είδος»:

  • Επιλέξτε «Χονδρική Προϊόντων» ( , ή το ποντίκι), μετά ENTER ή  ή  Tab

(4) Εισαγωγή

  • ENTER ή Insert ή κλικ με το ποντίκι κουμπί «Εισαγωγή»

(5) Οριστικοποίηση Παραστατικού

  • Πατήστε F9 ή με το ποντίκι κάνετε κλικ στο κουμπί «Οριστικοποίηση Παραστατικού».


Με το πλήκτρο F11, μπορείτε να δείτε την απόδοση σας σε δακτυλισμούς και εισαγωγές. Το συγκεκριμένο παράδειγμα, επειδή έχει δύο εγγραφές, μετράει για δύο (2) εισαγωγές.