052. Το «Είδος» της εγγραφής και οι «Στήλες» των Ειδών

>>> Τι είναι το «Είδος» σε μία συναλλαγή;

>>>  Επεξεργασία των Ειδών στα Έσοδα

>>>  Δημιουργία νέου είδους

>>> Τροποποίηση εισηγμένου είδους

>>>  Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές – Αναγραφή στη στήλη των Εσόδων του Φ2

>>>  Οι Ειδικοί Κωδικοί «000» και «001» στην περιγραφή των ειδών

>>>  Τι συμβαίνει όταν δεν φαίνονται τα περιεχόμενα κάποιας στήλης…

>>>  Παράδειγμα εισαγωγής νέου είδους σε νέα στήλη στα Έσοδα