Επεξεργασία των Ειδών στα Έσοδα


Πριν ξεκινήσετε να περνάτε τα έσοδα της οντότητας, συνιστάται να επεξεργαστείτε τα είδη εσόδων που αυτή έχει. Αυτό, μπορεί να γίνει και αργότερα, κατά τη διάρκεια του Data Entry.

Για να επεξεργαστείτε τα είδη των εσόδων, κάνετε κλικ στο «Επεξεργασία Ειδών» (εικόνα 52.2). Θα ανοίξει η φόρμα «Είδη Εσόδων» (εικόνα 52.3).


  εικόνα 52.2


Η στήλη που αφορά το παλαιό Ε3, προς το παρόν έχει διατηρηθεί, αλλά μπορείτε να την αγνοήσετε. Για το περιεχόμενο των άλλων στηλών θα αναφερθούμε στη συνέχεια.


εικόνα 52.3


Για να διαγράψετε ένα είδος, κάντε κλικ πάνω του και πατήστε «Delete». Αν αυτό το είδος συνδέεται με εγγραφές, τότε δεν θα μπορεί να διαγραφεί και θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα.