Τι είναι το «Είδος» σε μία συναλλαγή;


Το είδος της εγγραφής, εικόνα 52.1, είναι μία πρωτοτυπία του Arbitrans. Χρησιμεύει στο να μπορούμε να τηρούμε τα βιβλία μας, χρησιμοποιώντας ένα μικρό αριθμό στηλών.

Το «Είδος» είναι κάτι αντίστοιχο με τον «Κωδικό» σε ένα διπλογραφικό σύστημα.

Μπορεί να είναι μία απλή ονομασία, π.χ. «Λιανική Εμπορευμάτων», ή, αν είσαστε λάτρεις της κωδικοποίησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία κωδικοποίηση από κάποιο λογιστικό σχέδιο π.χ. 70.01.01 (από τα ΕΛΠ), ή κάποια άλλη μορφή δική σας κωδικοποίηση.


εικόνα 52.1


Έστω π.χ. ότι έχουμε όλες τις αγορές σε μία στήλη που την ονομάζουμε «Αγορές Χονδρικής». Μέσα σε αυτήν μπορούμε να έχουμε τα είδη «Αγορές Α’ και Β’ Υλών», «Αγορές Εμπορευμάτων», «Αναλώσιμα Υλικά» και «Ανταλλακτικά». Η στήλη, μας δίνει το άθροισμα των ποσών των αγορών χονδρικής, αλλά είμαστε σε θέση να διαχωρίσουμε τα περιεχόμενα της και να αναζητήσουμε π.χ. το συνολικό κόστος των αγορών Α’ και Β’ υλών για το 2018.

Σε μία στήλη μπορούμε να έχουμε πολλά είδη αλλά ένα είδος μπορεί να εισέρχεται μόνο σε μία συγκεκριμένη στήλη.

Στην περιγραφή του είδους δεν υπάρχει το ΦΠΑ, επειδή αυτό εισάγεται ξεχωριστά. Έτσι, αν τυχόν προτιμάτε να εργάζεστε με κωδικοποίηση, πρέπει να εισάγετε ως είδος, τον κωδικό μόνο μέχρι και το τρίτο επίπεδο π.χ. 70.01.01.