Παράδειγμα εισαγωγής νέου είδους σε νέα στήλη στα Έσοδα


Έστω ότι θέλουμε να εισάγουμε το είδος «Επιδότηση ΕΣΠΑ» σε ξεχωριστή στήλη και συγκεκριμένα στην στήλη 9, στην οποία δεν υπάρχει καμία άλλη εισαγωγή. Όπως βλέπουμε στην εικόνα 52.13, η στήλη (9) είναι κενή. Κάνουμε κλικ στο «Επεξεργασία Ειδών».


εικόνα 52.13


Εμφανίζεται η φόρμα των ειδών, εικόνα 52.14. Ο κωδικός του είδους στο παλαιό Ε3/2014-2017 είναι «904» και στο νέο Ε3/2018-2019 είναι «197». Για να το εισάγουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Νέου».


εικόνα 52.14


Συμπληρώνουμε την φόρμα που θα ανοίξει (εικόνα 52.15) και κάνουμε κλικ στο «Εισαγωγή».


εικόνα 52.15


Η φόρμα με τα είδη των εσόδων θα πάρει την παρακάτω μορφή (εικόνα 52.16). Μετά αποθηκεύουμε τις αλλαγές και κλείνουμε τη φόρμα για να συνεχίσουμε.


εικόνα 52.16


Τελειώσαμε; Όχι! Προσθέσαμε μία επιπλέον στήλη, την 9η, την οποία θα πρέπει να την ενεργοποιήσουμε. Για να ενεργοποιήσουμε μία στήλη, αρκεί να της δώσουμε κάποια ονομασία. Αν η στήλη, έχει κενή επικεφαλίδα, είναι οπτικά απενεργοποιημένη.

Προς τούτο, επιλέγουμε το «Μετονομασία Στηλών», από το menu των «Εσόδων», στο πάνω μέρος της οθόνης (εικόνα 52.17).


εικόνα 52.17


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το γεγονός ότι κάποια στήλη δεν είναι ενεργοποιημένη, δεν σημαίνει ότι τα περιεχόμενα της, δεν συμμετέχουν στους υπολογισμούς.

Απλά δεν μπορούμε να τα δούμε. Αλλά υπάρχουν…!


Θα εμφανιστεί η φόρμα ορισμού των επικεφαλίδων των στηλών του βιβλίου των Εσόδων, όπως φαίνεται στην εικόνα 52.18.  Βλέπουμε ότι στην 9η στήλη, δεν αναφέρεται κάποιος τίτλος επικεφαλίδας, γι’ αυτό και η 9η στήλη είναι ανενεργή. Για να την ενεργοποιήσουμε, της δίνουμε τον τίτλο «Επιδότηση ΕΣΠΑ». Κάνουμε κλικ στο «Αποθήκευση και Έξοδος».


εικόνα 52.18


Τώρα, πράγματι, τελειώσαμε, όπως φαίνεται και στην εικόνα 52.19. Η στήλη (9) δεν είναι πλέον συρρικνωμένη και αν εκτελέσουμε εισαγωγές εγγραφών με το είδος «Επιδότηση ΕΣΠΑ», θα δούμε ότι αυτές εμφανίζονται κανονικά στη νέα στήλη.


εικόνα 52.19


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ: 

  1. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μία στήλη, στην περιγραφή είδους, αν δεν έχει οριστεί, γι’ αυτήν μία επικεφαλίδα.
  2. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να ελέγξετε, αν τυχόν τα εισαγόμενα στοιχεία δεν φαίνονται σωστά στην αντίστοιχη στήλη, είναι,  μήπως δεν έχει οριστεί επικεφαλίδα.