053. Καταμέτρηση Δακτυλισμών - Έλεγχος Παραγωγικότητας

>>>  Περιγραφή της διαδικασίας

>>>  Πότε χρειάζεται η προσωρινή διακοπή της καταμέτρησης δακτυλισμών;

>>>  Συνολική Καταμέτρηση Δακτυλισμών (ημερήσια-μηνιαία-ετήσια)

>>>  Μία σημαντική πληροφορία: Πόση είναι η Απασχόληση ανά Πελάτη;