Πότε χρειάζεται η προσωρινή διακοπή της καταμέτρησης δακτυλισμών;


Σε κανονική ροή εργασίας, δεν υπάρχει λόγος να διακόψετε την καταμέτρηση των δακτυλισμών. Αν όμως τη χρησιμοποιείτε για να μετρήσετε, π.χ. τη βελτίωση που έχετε στην προσωπική σας παραγωγικότητα, δεν θα πρέπει όταν διακόψετε προσωρινά την εργασία εισαγωγής παραστατικών, να ξεχάσετε να σταματήσετε τη καταμέτρηση των δακτυλισμών. Αλλιώς το αποτέλεσμα που θα πάρετε, θα είναι λάθος.

Αν, ενώ χρησιμοποιείτε την παρακολούθηση των δακτυλισμών, διακόψετε την εργασία σας πάνω στο πρόγραμμα π.χ. για να κάνετε ένα διάλλειμα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ένα εκ των εξής δύο τρόπων για να διακόψετε την καταμέτρηση των δακτυλισμών:

  • Να πατήσετε το F11, για να σταματήσει η καταμέτρηση (εικόνα 53.4). Προφανώς, όταν επιστρέψετε θα πρέπει να πατήσετε ξανά το F11, για να συνεχιστεί η καταμέτρηση.
  • Να κλείσετε τη φόρμα Εσόδων ή Εξόδων και να δείτε αργότερα την ημερήσια απόδοση.


εικόνα 53.4