Περιγραφή της διαδικασίας


Ένα εντελώς ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η δυνατότητα να γίνεται έλεγχος της παραγωγικότητας στο Data Entry, που θα την αποκαλούμε «Καταμέτρηση Δακτυλισμών». Τόσο στα Έσοδα, όσο και στα Έξοδα, μπορείτε να μετράτε την ταχύτητα με την οποία εισάγετε τα παραστατικά.

Με την πρώτη είσοδο στα βιβλία των Εσόδων ή των Εξόδων, η καταμέτρηση δακτυλισμών είναι ενεργοποιημένη.

Η εμφάνιση της απόδοσης, γίνεται πατώντας το πλήκτρο F11. Θα εμφανιστεί η αναφορά απόδοσης δακτυλισμών, εικόνα 53.1, η οποία μπορεί να εκτυπωθεί.


εικόνα 53.1


Για την εκτύπωση κάνετε κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση Απόδοσης». Θα εμφανιστεί η φόρμα εκτύπωσης, εικόνα 53.2 στην οποία φαίνεται η προεπισκόπηση της εκτύπωσης. Για την εκτύπωση κάνετε κλικ στο κουμπί .


εικόνα 53.2


Η εκτυπώσιμη μορφή, μεταξύ των άλλων, αναφέρει τα εξής:

  • Τον αριθμό των δακτυλισμών ανά λεπτό και ανά ώρα, από τη στιγμή της εισόδου στη φόρμα των εσόδων, μέχρι τη στιγμή που πατήθηκε το F11 (εικόνα 53.2). ΟΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΤΟ DATA ENTRY

  • Μία ικανοποιητική μέση αναμενόμενη ημερήσια απόδοση από έναν αρχάριο χειριστή είναι περίπου: 1200-1500 δακτυλισμοί/ώρα
  • Η αναμενόμενη απόδοση από έναν έμπειρο χειριστή στο Data Entry, είναι περίπου:

3000-5000 δακτυλισμοί/ώρα

  • Όμως δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να υπάρξουν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις από έναν ταλαντούχο στο Data Entry και έμπειρο χειριστή, που μπορεί να είναι ακόμη και πάνω από:

10.000 δακτυλισμοί ανά ώρα  • Την παραγωγικότητα σε εγγραφές (όχι σε παραστατικά) ανά λεπτό και ανά ώρα (εικόνα 53.2). Ένα παραστατικό, ενδέχεται να περιέχει μόνο μία εγγραφή, αλλά μπορεί να έχει και περισσότερες από μία εγγραφές.


Αν ένα παραστατικό περιέχει δύο εγγραφές, π.χ. μία με συντελεστή ΦΠΑ 13% και μία με 24%, το παραστατικό αυτό, στον έλεγχο της παραγωγικότητας,  μετριέται δύο φορές. Ομοίως αν περιέχει τρεις εγγραφές, μετριέται τρεις φορές κ.ο.κ.


Ο χρήστης μπορεί να προβεί σε προσωρινή απενεργοποίηση του Data Entry πατώντας F11 (αν π.χ. πρέπει να κάνει κάποια άλλη εργασία), προκειμένου να μη μειώνεται η μέση παραγωγικότητα του, με την πάροδο του χρόνου.

Όταν πατηθεί το F11, η καταμέτρηση των δακτυλισμών διακόπτεται και δεν μπορεί να γίνει καμία εισαγωγή, μέχρι να κλείσει η φόρμα.


Μόνο ο υπεύθυνος διαχειριστής του προγράμματος μπορεί να απενεργοποιήσει μόνιμα την διαδικασία καταμέτρησης των δακτυλισμών, με τη χρήση του κωδικού ασφαλείας.


Για την μόνιμη απενεργοποίηση της καταμέτρησης των Δακτυλισμών, επιλέξτε την διαδρομή «ΕργαλείαΛοιπά ΕργαλείαΚαταμέτρηση ΔακτυλισμώνΑπενεργοποίηση» από το μενού διαχείρισης (εικόνα 53.3). Θα σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας (η αρχική τιμή είναι 123456).


εικόνα 53.3


Μπορείτε να επαναφέρετε την καταμέτρηση με τον ίδιο τρόπο, επιλέγοντας τη διαδρομή «ΕργαλείαΛοιπά ΕργαλείαΚαταμέτρηση ΔακτυλισμώνΕνεργοποίηση».