Συνολική Καταμέτρηση Δακτυλισμών (ημερήσια-μηνιαία-ετήσια)


Με το πάτημα του F11, ενώ είσαστε μέσα στο βιβλίο Εσόδων ή Εξόδων, το μόνο που μπορείτε να δείτε είναι την προσωπική σας πρόοδο, σε ταχύτητα, κυρίως σε δακτυλισμούς.

Όμως, βάσει της καταγραφής των δακτυλισμών, δημιουργούνται χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, τα οποία τα βλέπετε επιλέγοντας, από την κεντρική φόρμα «ΑρχείοΣτατιστικά Αποδόσεων» (εικόνα 53.5).


εικόνα 53.5


Θα ανοίξει η φόρμα με τα στατιστικά των αποδόσεων, εικόνα 53.6. Όπως φαίνεται στην εικόνα, τα Ημερήσια, Μηνιαία και Ετήσια στατιστικά στοιχεία, βρίσκονται σε τρεις διαφορετικές καρτέλες.

Κάθε καρτέλα έχει τις εξής τρεις επιλογές:

  • Χρήστης: Όταν έχετε την εγκατάσταση δικτύου (Professional), μπορείτε να δείτε την παραγωγικότητα ενός εκάστου των υπαλλήλων σας.
  • Οντότητα: Μπορείτε να δείτε πόσο χρόνο καταναλώνετε για την κάθε οντότητα, σε δακτυλισμούς/ώρα, κτλ.
  • Βιβλίο: Μπορείτε να δείτε τα στατιστικά σας, μόνο για το βιβλίο των Εσόδων, ή μόνο για των Εξόδων ή και για τα δύο μαζί, αθροιστικά.


εικόνα 53.6