Αλλαγή ΚΑΔ κατά την εισαγωγή του παραστατικού


Όταν επιλέγετε «Είδος Εγγραφής» [1], ο προεπιλεγμένος ΚΑΔ [2] συμπληρώνεται αυτόματα, εικόνα 54.9. Αν όμως η εγγραφή είναι μία ειδική περίπτωση, που υπάγεται σε άλλο ΚΑΔ, κάνετε κλικ στο πεδίο ΚΑΔ [3] , εικόνα 54.10. Στη φόρμα που ανοίγει επιλέγετε άλλο ΚΑΔ [4].


εικόνα 54.9


εικόνα 54.10