Τι συμβαίνει όταν δεν φαίνονται τα περιεχόμενα κάποιας στήλης…


Ένα από τα πλέον συνηθισμένα λάθη που γίνονται στη συμπλήρωση των βιβλίων, είναι σε μία στήλη να μη φαίνονται τα περιεχόμενα της. Για να φαίνονται τα περιεχόμενα μίας στήλης, αυτή θα πρέπει να έχει επικεφαλίδα (εικόνα 52.10). Αλλιώς η στήλη θα είναι συρρικνωμένη. Αυτό φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.


εικόνα 52.10


Επιλέγουμε «Μετονομασία Στηλών» και διαγράφουμε την επικεφαλίδα της στήλης, όπως φαίνεται στην εικόνα 52.11.


εικόνα 52.11


Τότε, όπως φαίνεται στην εικόνα 52.12, η στήλη συρρικνώθηκε. Τα περιεχόμενα όμως της στήλης, εξακολουθούν να υπάρχουν και να συμμετέχουν κανονικά στους υπολογισμούς.


εικόνα 52.12