Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές – Αναγραφή στη στήλη των Εσόδων του Φ2


Στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, οι εισροές, αναγράφονται αυτόματα και στη στήλη των εκροών του Φ2, για τον μηδενισμό του ΦΠΑ, χωρίς να αναγράφονται στο βιβλίο των Εσόδων.

Σε αυτή την περίπτωση, για τον έλεγχο των αθροισμάτων του Φ2, προσφέρεται η (προαιρετική) δυνατότητα, οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, να αναγράφονται και στο βιβλίο των Εσόδων, με κωδικό Ε3 τον ειδικό κωδικό 001, εικόνα 52.9. Για να τις δείτε ενεργοποιείτε την επιλογή «ΕργαλείαΛοιπά ΕργαλείαΕμφάνιση Ειδών 001 στην εκτύπωση».


εικόνα 52.9