Τροποποίηση εισηγμένου είδους


Η τροποποίηση γίνεται απευθείας πάνω στην αρχική φόρμα των «Ειδών», εικόνα 52.8.

Όλα τα πεδία στις περιοχές [1], [2] και [3]  στην εικόνα 52.8 μπορούν να τροποποιηθούν με απευθείας διόρθωση, με το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.

Ειδικά και μόνο για τους κωδικούς ΚΑΔ [4], κάνετε διπλό κλικ πάνω στο πεδίο που θέλετε να τροποποιήσετε και μετά επιλέγετε τον νέο ΚΑΔ.


εικόνα 52.8