Διόρθωση τιμής σε αριθμητικό πεδίο (για αποφυγή λαθών)


Από ένα τυχαίο πάτημα πλήκτρου είναι δυνατόν να αλλαχτεί η τιμή σε ένα αριθμητικό πεδίο. Για να μην είναι αυτό πιθανό να συμβεί, για να μπορέσετε να διορθώσετε μία αριθμητική τιμή, πρέπει πρώτα να διαγραφεί η υπάρχουσα όπως φαίνεται στην εικόνα 51.9.

Διευκρίνιση: Στα πεδία εισαγωγής κειμένου η διόρθωση γίνεται κανονικά, χωρίς διαγραφή.


εικόνα 51.9