Εναλλαγή μεταξύ των παραθύρων


Χρησιμοποιείστε το συνδυασμό Αlt + Tab.


Πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα Αlt + Tab για να επιλέξετε το παράθυρο που ζητάτε. Μετά, συνεχίζετε με πατημένο το Αlt και αλλάζετε παράθυρο πατώντας το Tab.