Συντομεύσεις πληκτρολογίου στη φόρμα εισαγωγής των Εσόδων


Στην φόρμα των «Εσόδων» (εικόνα 50.0 ή εικόνα 51.5), κάντε κλικ στο «Περισσότερα…» (δεξιά στην άκρη). Θα εμφανιστεί η φόρμα με τις διαθέσιμες συντομεύσεις (εικόνα 51.8).


εικόνα 51.8