Επιτάχυνση με προσομοίωση MS-DOS στην μετακίνηση του κέρσορα


Προφανώς, αφού πρόκειται για περιβάλλον Windows, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται το ποντίκι για τοποθέτηση του κέρσορα σε οποιοδήποτε πεδίο, καθώς επίσης να γίνεται και κάθε άλλη ενέργεια υποστηριζόμενη από τα Windows.

Όμως, το σύστημα MS-DOS, παρείχε το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης ταχύτητας στο Data Entry. Και η ταχύτητα, επειδή τα παραστατικά είναι πολλά, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολλοί οι λογιστές που γι’ αυτό τον λόγο, αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το ποντίκι.

Δεν υπάρχει όμως πρόβλημα, οτιδήποτε μπορεί να υλοποιηθεί κάτω από τα Windows. Το πρόγραμμα, στον τρόπο μετακίνησης του κέρσορα από πεδίο σε πεδίο, χωρίς να καταργήσει τις δυνατότητες των Windows, προσφέρει επιπλέον και προσομοίωση με το σύστημα MS-DOS. Έτσι, χρησιμοποιούνται τα εξής πλήκτρα:


 ή  Tab

Επιλέγει το αμέσως επόμενο πεδίο.

 

Επιλέγει το αμέσως προηγούμενο πεδίο.

Enter

Επιλέγει το αμέσως επόμενο πεδίο.

Μεταφέρεστε προς τα κάτω στον πίνακα επιλογής τιμών του πεδίου, όταν υπάρχει. Λειτουργεί μόνο στα πεδία στα οποία ανοίγει πίνακας (λίστα) επιλογής. Τα διακρίνετε εύκολα επειδή στη δεξιά άκρη έχουν το σύμβολο . Αυτά, π.χ. στη φόρμα εισόδου των παραστατικών που φαίνεται στην εικόνα 52.6, είναι τα εξής: «Χώρα», «Έδρα», «Είδος Παραστατικού», «Τρόπος Πληρωμής», «Είδος».

Μεταφέρεστε προς τα πάνω στον πίνακα επιλογής τιμών του πεδίου, όταν υπάρχει. Ομοίως, λειτουργεί μόνο στα πεδία στα οποία ανοίγει πίνακας (λίστα) επιλογής.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όταν για τη μετακίνηση από πεδίο σε πεδίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ποντίκι,  επιβραδύνεται σημαντικά η εισαγωγή των παραστατικών, όπως μπορείτε πολύ εύκολα να διαπιστώσετε. Προς τούτο προτείνεται να συγκρίνετε το πλήθος των δακτυλισμών, που εισάγονται ανά λεπτό (μετακίνηση μόνο με ποντίκι-μετακίνηση μόνο με τα βελάκια). Ο αριθμός των δακτυλισμών ανά λεπτό, βρίσκεται πατώντας το πλήκτρο F11, βλέπε κεφάλαιο_53.