056. Χρήσιμες τεχνικές Εισαγωγής/Διαγραφής παραστατικών (Έσοδα)

>>>  Το πεδίο αριθμός παραστατικού δεν είναι υποχρεωτικό

>>>  Μέγιστος αριθμός παραστατικού

>>>  Ταμειακή μηχανή συνδεδεμένη με συγκεκριμένο Υποκατάστημα

>>>  Επεξεργασία εισηγμένου Παραστατικού

>>>  Πλήρης διαγραφή ενός Παραστατικού

>>>  Διαγραφή μίας εγγραφής από ένα Παραστατικό

>>> Μαρκάρισμα επιλογής «Πιστωτικό» με το πλήκτρο [-] (το μείον του αριθμητικού πληκτρολογίου)