Μαρκάρισμα επιλογής «Πιστωτικό» με το πλήκτρο [-] 

Ή ένδειξη ότι το παραστατικό είναι πιστωτικό, μπορεί να μαρκάρεται απευθείας με το ποντίκι, αλλά ως γνωστό, οι εισαγωγές που χρησιμοποιούν το ποντίκι είναι πιο χρονοβόρες.

Εναλλακτικά, για λόγους επιτάχυνσης στην εισαγωγή των παραστατικών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση με το πλήκτρο [-] (μείον), με την οποία μαρκάρετε ή ξεμαρκάρετε την επιλογή "Πιστωτικό" τόσο στο Βιβλίο Εσόδων όσο και στο Βιβλίο Εξόδων, όπως φαίνεται στην εικόνα 56.6.

Επειδή, όμως ότι το πλήκτρο [-], χρησιμοποιείται ήδη από αρκετούς χρήστες του προγράμματος, αλλά με διαφορετικό ρόλο (κυρίως ως το διαχωριστικό σύμβολο παύλα), η χρήση του [-] περιορίστηκε στο να λειτουργεί μόνο όταν ο κέρσορας βρίσκεται στο πεδίο «Καθαρά» ή «Μικτό Ποσό».

Φυσικά ο παραπάνω περιορισμός μειώνει την αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου. Εξετάζεται η ανεύρεση τρόπου για να είναι δυνατή η αλλαγή του προσήμου, με το πληκτρολόγιο, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.


εικόνα 56.6