Διαγραφή μίας εγγραφής από ένα Παραστατικό


Εάν θέλετε να διαγράψετε μία εγγραφή από ένα παραστατικό, κάνετε διπλό κλικ πάνω στο παραστατικό για να μεταφερθεί στην περιοχή του Data Entry (εικόνα 56.5). Μετά, στο μικρό πίνακα με τις εισαγωγές, κάνετε διπλό κλικ στην εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε και μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «Διαγραφή Εισαγωγής».


εικόνα 56.5