Πλήρης διαγραφή ενός Παραστατικού


Για να διαγράψετε ένα παραστατικό κάντε διπλό κλικ επάνω του (στον πίνακα εισηγμένων παραστατικών) και  μετά κάντε κλικ στο «Διαγραφή Παραστατικού» (εικόνα 56.5).


εικόνα 56.5