Επεξεργασία εισηγμένου Παραστατικού


Για να επεξεργαστείτε ένα παραστατικό, κάνετε διπλό κλικ επάνω στο παραστατικό, σημείο [1] στην εικόνα 56.4. Αυτόματα θα συμπληρωθούν τα στοιχεία του, στα πεδία εισαγωγής, ενώ ο μικρός πίνακας, σημείο [2], θα συμπληρωθεί με όλες τις εγγραφές του παραστατικού.


εικόνα 56.4


Για να επεξεργαστείτε κάποια εγγραφή, κάντε διπλό Click πάνω της, όπως φαίνεται στην εικόνα 56.4 (σημείο [2]) και θα συμπληρωθούν όλα τα πεδία εισαγωγής. Μετά την αλλαγή κάντε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση Εισαγωγής» για να μεταφερθούν οι αλλαγές στον μικρό πίνακα. Τέλος κάντε κλικ στο «Οριστικοποίηση Παραστατικού» ή πατήστε το F9.