057. Εισαγωγή παραστατικών με συνεχόμενη αρίθμηση

>>>  Παράδειγμα εισαγωγής παραστατικών με συνεχόμενη αρίθμηση

>>>  Α’ τρόπος εισαγωγής των παραστατικών Ζ

>>>  B’ τρόπος εισαγωγής των παραστατικών Ζ

>>>  Έλεγχος συνεχόμενης αρίθμησης