Α’ τρόπος εισαγωγής των παραστατικών Ζ


Με τον τρόπο αυτό χρησιμοποιούμε τον *, για να αντιγράψουμε τα περιεχόμενα του αντίστοιχου πεδίου του προηγούμενου παραστατικού και να μεταβούμε στο επόμενο πεδίο.

Εισέρχεστε στη φόρμα των Εσόδων και ακολουθείτε τα εξής βήματα:Α/Α παραστατικού          

731

732

733

734

Ενέργεια  

Ειδικές οδηγίες

ΑΦΜ

Κρατάμε πατημένο το 9

999999999

ENTER

*

*

*

Ημερομηνία


21 11 2016

ENTER

22 11 2016

ENTER

23 11 2016

ENTER

24 11 2016

ENTER

Αιτιολογία


Λιανική Πώληση

*

*

*

Είδος Παραστατ.

Αν δεν θυμόμαστε τη σύντμηση πατάμε F12

ΦΤΜ1

*

*

*

Αριθμός Παραστατ.


731

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

Σειρά


ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

Τρόπος Πληρωμής

Όταν δεν μας ενδιαφέρει διατηρούμε την παύλα -

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

Σχόλια


ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ΦΠΑ Παραστατ.

= Πεδίο Ελέγχου ΦΠΑ!

60,26

ENTER

93,34

ENTER

106,07

ENTER

119,08

ENTER


  • Κάνετε την πρώτη εισαγωγή με ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ %


13

ENTER

13

ENTER

13

ENTER

13

ENTER

Καθαρά


356,12

ENTER

542,21

ENTER

621,45

ENTER

657,14

ENTER

Μικτό Ποσό

Συμπληρώνεται αυτόματα

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

Είδος

Η επιλογή γίνεται με τα ↑ ↓ ή με το ποντίκι

Λιανική Προϊόντων

ENTER

Λιανική Προϊόντων

ENTER

Λιανική Προϊόντων

ENTER

Λιανική Προϊόντων

ENTER

Εισαγωγή

Μεταφορά στο πίνακα

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER


  • Μετά μεταφέρεστε στο πεδίο ΦΠΑ % για να κάνετε την επόμενη εισαγωγή με 24%

ΦΠΑ %


24

ENTER

24

ENTER

24

ENTER

24

ENTER

Καθαρά


58,62

ENTER

95,21

ENTER

105,36

ENTER

140,20

ENTER

Μικτό Ποσό

Συμπληρώνεται αυτόματα

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

Είδος

Η επιλογή γίνεται με τα ↑ ↓ ή με το ποντίκι

Λιανική Εμπορευμάτ.

ENTER

Λιανική Εμπορευμάτ.

ENTER

Λιανική Εμπορευμάτ.

ENTER

Λιανική Εμπορευμάτ.

ENTER

Εισαγωγή

Μεταφορά στο πίνακα του Data Entry

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER


  • Μεταφορά του παραστατικού στον κεντρικό πίνακα και στα Βιβλία Εσόδων

Οριστικοποίηση Παραστατ.

Με το F9

ή με το ποντίκι

F9

F9

F9

F9


Πατήστε F11 για να δείτε την απόδοση σας σε δακτυλισμούς.


Τα παραστατικά με αριθμούς 731 και 733, παρουσιάζονται με χρώμα πορτοκαλί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ασήμαντο λάθος, μέχρι 0,02 €. Προφανώς οφείλεται στην στρογγυλοποίηση.

Αν θέλετε, μπορείτε να τα διορθώσετε, αν και δεν είναι απαραίτητο. Η διαφορά είναι πολύ μικρή και διορθώνεται αυτόματα στο Φ2 (στα ± της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ).

Σχετικά με τον τρόπο διόρθωσης, βλέπε  αποχρωματισμός των παραστατικών, κεφάλαιο_70.