Παράδειγμα εισαγωγής παραστατικών με συνεχόμενη αρίθμηση


Έστω ότι τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από τα ημερήσια παραστατικά Ζ της ταμειακής μηχανής την οποία έχουμε ονομάσει ΦΤΜ1.


Ημερομηνία: 21/11/2016

Αριθμός Z: 731

ΜΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΠΑ

Με ΦΠΑ 13,0%

356,12

46,31

Με ΦΠΑ 24,0%

58,62

13,95

ΣΥΝΟΛΑ

414,74

60,26


Ημερομηνία: 22/11/2016

Αριθμός Z: 732

ΜΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΠΑ

Με ΦΠΑ 13,0%

542,21

70,49

Με ΦΠΑ 24,0%

95,21

22,85

ΣΥΝΟΛΑ

637,42

93,34


Ημερομηνία: 23/11/2016

Αριθμός Z: 733

ΜΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΠΑ

Με ΦΠΑ 13,0%

621,45

80,78

Με ΦΠΑ 24,0%

105,36

25,29

ΣΥΝΟΛΑ

726,81

106,07


Ημερομηνία: 24/11/2016

Αριθμός Z: 734

ΜΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΠΑ

Με ΦΠΑ 13,0%

657,14

85,43

Με ΦΠΑ 24,0%

140,20

33,65

ΣΥΝΟΛΑ

797,34

119,08


Για να κάνουμε εισαγωγή παραστατικών Ζ, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το πεδίο ελέγχου του ΦΠΑ λόγω των μικροδιαφορών από στρογγυλοποιήσεις.

Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση γίνεται είτε με το ποντίκι, κάνοντας κλικ στο «Πεδίο Ελέγχου ΦΠΑ», είτε με το F10 (εικόνα 57.1).


εικόνα 57.1


Πως λειτουργεί το πρόγραμμα όταν το ΦΠΑ του τιμολογίου έχει ένα μικρό λάθος


  • Κατά την χειροκίνητη τήρηση των βιβλίων, συνηθίζεται να αναγράφεται στη στήλη του ΦΠΑ, το ποσό ΦΠΑ του τιμολογίου, ως έχει, έστω και αν αυτό έχει ένα μικρό λάθος που στα Ζ μπορεί να είναι μερικά λεπτά. Στα σοβαρά λάθη πρέπει να διορθωθεί.


  • Το Arbitrans χρωματίζει τις γραμμές για να επισημάνει το λάθος. Στα μικρά λάθη (1-2 λεπτά) είναι πορτοκαλί, ενώ στα μεγαλύτερα κίτρινο και μετά κόκκινο με παράλληλη παραγωγή ήχου.
  • Αν θέλετε να υπάρχει απόλυτη συμφωνία, θα πρέπει, μετά την εισαγωγή των στοιχείων, να κάνετε αποχρωματισμό. Για διόρθωση ώστε να είναι όλα πράσινα, βλέπε κεφάλαιο_70. Όποιο ΦΠΑ και να αναγραφεί στα βιβλία (το αρχικό ή το διορθωμένο), οι μικροδιαφορές που διαπιστώνονται συνυπολογίζονται στα ± της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο Φ2).
  • Οι τυχόν υπάρχουσες διαφορές, ανιχνεύονται πολύ εύκολα, επιλέγοντας «ΑνάλυσηΑνάλ. ΦΠΑ Παραστατικών».


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επειδή λόγω των στρογγυλοποιήσεων, το ΦΠΑ του Ζ, μπορεί να διαφέρει από το ΦΠΑ που αντιστοιχεί, θα πρέπει να έχουμε πάντοτε, ενεργοποιημένο το πεδίο «ΦΠΑ παραστατ.», ώστε η εφαρμογή να εντοπίσει τις διαφορές και να χρησιμοποιήσει τις χρωματικές ενδείξεις .