Έλεγχος συνεχόμενης αρίθμησης


Συνεχίστε με το προηγούμενο παράδειγμα, κάνοντας την εισαγωγή των παρακάτω δύο παραστατικών Ζ, με αριθμούς 736 και 739.


Ημερομηνία

26/11/2016

Αριθμός Z 736


Ημερομηνία

29/11/2016

Αριθμός Z 739

ΜΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΠΑ

ΜΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΠΑ

Με ΦΠΑ 13,0%

415,20

53,98

Με ΦΠΑ 13,0%

542,21

70,49

Με ΦΠΑ 24,0%

75,89

18,21

Με ΦΠΑ 24,0%

95,21

22,85

ΣΥΝΟΛΑ

491,09

72,19

ΣΥΝΟΛΑ

637,42

93,34


Προφανώς έχουν παραληφθεί τα παραστατικά 735, 737, 738. Για να δείτε τις παραλείψεις κάντε κλικ στην επιλογή «Εργαλεία Έλεγχος συνεχόμενης αρίθμησης» (εικόνα 57.2).


εικόνα 57.2


Επιλέξετε το είδος, π.χ. την ΦΤΜ με αριθμό μητρώου ΗΕΛ20028967 (εικόνα 57.3), και μετά ορίστε το εύρος των υπό έλεγχο μηνών «Από: 11/2016», «Έως: 11/2016».


εικόνα 57.3


Κάντε κλικ στο «Έλεγχος συνεχόμενης αρίθμησης για το επιλεγμένο παραστατικό». Θα εμφανιστεί η αναφορά ελέγχου, εικόνα 57.4. Λείπουν τα παραστατικά: 735, 737, 738.


 

εικόνα 57.4