Έλεγχος συνεχόμενης αρίθμησης


Συνεχίστε με το προηγούμενο παράδειγμα, κάνοντας την εισαγωγή των παρακάτω δύο παραστατικών Ζ, με αριθμούς 736 και 739.


Ημερομηνία

26/11/2016

Αριθμός Z 736


Ημερομηνία

29/11/2016

Αριθμός Z 739

ΜΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΠΑ

ΜΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΠΑ

Με ΦΠΑ 13,0%

415,20

53,98

Με ΦΠΑ 13,0%

542,21

70,49

Με ΦΠΑ 24,0%

75,89

18,21

Με ΦΠΑ 24,0%

95,21

22,85

ΣΥΝΟΛΑ

491,09

72,19

ΣΥΝΟΛΑ

637,42

93,34


Προφανώς έχουν παραληφθεί τα παραστατικά 735, 737, 738. Για να δείτε τις παραλείψεις κάντε κλικ στην επιλογή «Εργαλεία🡪 Έλεγχος συνεχόμενης αρίθμησης» (εικόνα 57.2).


εικόνα 57.2


Επιλέξετε το είδος, π.χ. την ΦΤΜ με αριθμό μητρώου ΗΕΛ20028967 (εικόνα 57.3), και μετά ορίστε το εύρος των υπό έλεγχο μηνών «Από: 11/2016», «Έως: 11/2016».


εικόνα 57.3


Κάντε κλικ στο «Έλεγχος συνεχόμενης αρίθμησης για το επιλεγμένο παραστατικό». Θα εμφανιστεί η αναφορά ελέγχου, εικόνα 57.4. Λείπουν τα παραστατικά: 735, 737, 738.


 

εικόνα 57.4