058. Μαζική αλλαγή στοιχείων σε εισηγμένα παραστατικά

>>>  Μαζική Διαγραφή Εγγραφών και Παραστατικών

>>>  Μαζική αντικατάσταση του Είδους ή της Αιτιολογίας παραστατικών

>>>  Μαζική Αλλαγή του τρόπου πληρωμής

>>>  Μαζική αλλαγή του Είδους των εγγραφών

>>> Μαζική αλλαγής ΦΤΜ

>>> Εργαλείο Μαζικής Επεξεργασίας Εγγραφών