Μαζική Αλλαγή του τρόπου πληρωμής

Επιλέγουμε «ΕργαλείαΕργαλ. ΕγγραφώνΜαζική Αλλαγή Τρόπου Πληρωμής» (εικόνα 58.6). Θα ανοίξει η φόρμα μαζικής αλλαγής του τρόπου πληρωμής, εικόνα 58.7.


εικόνα 58.6


Στην εικόνα 58.7, συμπληρώνουμε το εύρος των ημερομηνιών [1] και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση Εγγραφών» [2]. Θα εμφανιστεί ο πίνακας με όλες τις εγγραφές. Μετά, υπάρχουν πολλοί τρόποι να επιλέξουμε τα παραστατικά των οποίων θέλουμε να μετατρέψουμε τον τρόπο πληρωμής. Π.χ. μπορούμε να επιλέξουμε, αν θέλουμε, ένα προς ένα τα παραστατικά, μαρκάροντας την επιλογή αριστερά της ημερομηνίας.

Έστω ότι εδώ, θέλουμε όπου υπάρχει η αιτιολογία «Λιανική Πώληση» και ο τρόπος πληρωμής είναι «Επί Πιστώσει» να αλλαχτεί σε τρόπο πληρωμής «Μετρητά ή Ε-Banking».


εικόνα 58.7


Προς τούτο εισάγουμε στο πεδίο «ΑΦΜ ή Αιτιολογία» [3] την αιτιολογία «Λιανική Πώληση» (εικόνα 58.8). O καλύτερος τρόπος είναι να μαρκάρετε, πάνω στη στήλη του βιβλίου, την αιτιολογία που θέλετε και να την αντιγράψετε με Copy (Ctrl+C) και Paste (Ctrl+V).

Μετά επιλέγουμε τον τρόπο αλλαγής που θα αλλαχτεί [4] και τον νέο τρόπο [5]. Κάνουμε κλικ στο «Επιλογή Όλων» [6] και τέλος κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αλλαγή τρόπου πληρωμής-Μη αναστρέψιμος Διαδικασία» [7].


εικόνα 58.8


Θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές άμεσα, αλλά συγχρόνως τα παραστατικά θα εξαφανιστούν, επειδή τώρα δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις των φίλτρων. Αλλάζουμε τον τρόπο πληρωμής [8] σε κενό (εικόνα 58.9) και κάνουμε κλικ στο «Αναζήτηση Εγγραφών». Θα εμφανιστούν τα παραστατικά στη φόρμα. Βλέπουμε τα παραστατικά που αλλάχτηκαν.


εικόνα 58.9