Μαζική αλλαγή του Είδους των εγγραφών


Ας υποθέσουμε ότι η ονομασία για το είδος των εγγραφών «Χονδρική Προϊόντων» δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Θέλετε τις εγγραφές που έχουν γίνει σε αυτό το είδος να τις μεταφέρετε σε ένα άλλο υφιστάμενο είδος εγγραφών, που ονομάζεται «Χονδρική εντός Ελλάδος».

Για να δούμε την όλη διαδικασία, αναλυτικά, με ένα παράδειγμα, ας δημιουργήσουμε το είδος εγγραφών «Χονδρική εντός Ελλάδος» και ας υποθέσουμε, χάριν του παραδείγματος, ότι σε αυτό το είδος υπάρχουν ήδη εγγραφές.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στην πραγματικότητα, επειδή στο είδος «Χονδρική εντός Ελλάδος» δεν υπάρχουν εγγραφές θα μπορούσαμε να κάνουμε απλή μετονομασία. Προς τούτο στη φόρμα «Είδη Εσόδων» κάνουμε διπλό κλικ πάνω στο πεδίο «Χονδρική Προϊόντων», εικόνα 58.10 και το μετονομάζουμε.


Κάνουμε κλικ στο «Επεξεργασία Ειδών» και ορίζουμε το είδος «Χονδρική εντός Ελλάδος» όπως στην εικόνα 58.10. Μετά κάνουμε κλικ στα «Εισαγωγή» και «Αποθήκευση Αλλαγών».


εικόνα 58.10


Στη συνέχεια τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε, θα τη διακρίνουμε σε δύο βήματα:

  1. Βήμα 1ο: Η μαζική αλλαγή του είδους

Επιλέγουμε «ΕργαλείαΕργαλ. ΕγγραφώνΜαζική Αλλαγή Είδους Εγγραφών» (εικόνα 58.11). Θα ανοίξει η φόρμα μαζικής αλλαγής του είδους των εγγραφών, εικόνα 58.12.


εικόνα 58.11


Ορίζουμε είδος για αλλαγή το «Χονδρική Προϊόντων» (εικόνα 58.12) και νέο είδος το «Χονδρική εντός Ελλάδος». Μετά κάνουμε κλικ στο «Μαζική Αλλαγή Είδους Εγγραφών».  


εικόνα 58.12


Αν ανοίξουμε μία εγγραφή που περιείχε το είδος «Χονδρική Προϊόντων» [1], βλέπουμε ότι η αντικατάσταση σε «Χονδρική εντός Ελλάδος» έχει γίνει, σημείο [2], εικόνα 58.13.


εικόνα 58.13


  1. Βήμα 2ο: Διαγραφή του παλαιού είδους

Κάνουμε κλικ στο «Επεξεργασία Ειδών» και μαρκάρουμε ένα οποιοδήποτε πεδίο της γραμμής του είδους «Χονδρική Προϊόντων» όπως στο σημείο [1] στην εικόνα 58.14. Μετά πατάμε το πλήκτρο «Delete» και κάνουμε κλικ στο «Αποθήκευση Αλλαγών» [2].


εικόνα 58.14