Μαζική αλλαγής ΦΤΜΤο εργαλείο αυτό βρίσκεται στη διαδρομή «ΕργαλείαΕργαλ. ΕγγραφώνΜαζική Αλλαγή ΦΤΜ", εικόνα 58.15.


εικόνα 58.15


Από την φόρμα που ανοίγει από την παραπάνω επιλογή, εικόνα 58.16, ο χρήστης μπορεί:

  • Να αλλάξει μαζικά τη ΦΤΜ των παραστατικών με μία άλλη.
  • Να διαγράψει την πρώτη ΦΤΜ μετά την αλλαγή της σε μία άλλη.


εικόνα 58.16


Ο τρόπος καθορισμού των δύο ΦΤΜ, φαίνεται στην εικόνα 58.17 και στην εικόνα 58.18.


εικόνα 58.17


Ορίζουμε την ΦΤΜ που θα πρέπει να αντικατασταθεί [1], μετά τη νέα ΦΤΜ [2], μαρκάρουμε, αν θέλουμε να διαγραφεί η πρώτη ΦΤΜ, μετά την αντικατάσταση [3] και κάνουμε κλικ στο «Μαζική Αλλαγή Είδους Παραστατικού».


εικόνα 58.18


Σημείωση: Αν θέλατε να διαγράψετε την πρώτη ΦΤΜ, αλλά ξεχάσατε να μαρκάρετε το κουτάκι, μπορείτε να τη διαγράψετε και αργότερα, επιλέγοντας από την αρχική οθόνη τη διαδρομή «ΑρχείοΕπιχειρήσειςΤαμειακές ΜηχανέςΕύρεση/Επεξεργασία», ή την  «ΑρχείοΙδιώτεςΤαμειακές ΜηχανέςΕύρεση/Επεξεργασία» εικόνα 58.19.


εικόνα 58.19


Θα ανοίξει η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 58.20, από την οποία μπορείτε να βρείτε την Τ.Μ. που παραλείψατε να μαρκάρετε και στη συνέχεια να την διαγράψατε.


εικόνα 58.20