Μαζική Διαγραφή Εγγραφών και Παραστατικών


Η μαζική διαγραφή των παραστατικών πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Συνιστάται, η διαγραφή ένα προς ένα, επειδή το παραστατικό μεταφέρεται στην περιοχή εισαγωγής, από όπου μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι πράγματι είναι αυτό που πρέπει να διαγραφεί.

Για τη μαζική διαγραφή από τη φόρμα του βιβλίου των Εσόδων ή των Εξόδων, επιλέγετε «ΕργαλείαΕργαλ. ΕγγραφώνΜαζική Διαγραφή Εγγραφών» (εικόνα 58.1).


εικόνα 58.1


Για να διαγράψουμε συγκεκριμένες εγγραφές, κάνουμε τα εξής (εικόνα 58.2):

  • Ορίζουμε την «Περίοδο Αναζήτησης» (1).
  • Κάνουμε κλικ στο «Αναζήτηση Εγγραφών» (2).
  • Μαρκάρουμε τις εγγραφές που θέλουμε να διαγραφούν (3)
  • Κάνουμε κλικ στο «Διαγραφή Επιλεγμένων Παραστατικών» (4).

Για την πλήρη διαγραφή ενός παραστατικού πρέπει να μαρκαριστούν όλες οι εγγραφές του.


εικόνα 58.2