Επιλογή Ταμειακής Μηχανής με το F12


Όταν το είδος του παραστατικού είναι απόδειξη από ταμειακή μηχανή, τότε, με το πάτημα του πλήκτρου F12, εμφανίζεται ο πίνακας επιλογής, εικόνα 55.10. Το ίδιο συμβαίνει και όταν πληκτρολογήσετε ΦΤΜ αντί ΦΤΜ1 ή ΦΤΜ2 κτλ.  Ακόμη και όταν υπάρχει μία μόνον ταμειακή μηχανή, αυτή θα έχει την ονομασία ΦΤΜ1 και όχι απλά ΦΤΜ. Η επιλογή ταμειακής μηχανής, γίνεται είτε με το ποντίκι, είτε από το πληκτρολόγιο, πατώντας τον αριθμό της στήλης «Συντόμευση πληκτρολογίου». Π.χ. για την ΦΤΜ3, πατάτε το πλήκτρο 3.


εικόνα 55.10