Χρήση του πλήκτρου [+] στο παράθυρο των εισηγμένων εγγραφών


Στην εικόνα 55.9, με διπλό κλικ πάνω στο παραστατικό ΔΑΤ/1121, μεταφέρουμε όλες τις εγγραφές του στο μικρό πίνακα των εισηγμένων εγγραφών. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε επιλέγοντας το παραστατικό και πατώντας το F8 (δεν μεταφέρονται τα ποσά των εγγραφών).

Μετά με διπλό κλικ πάνω σε μία εγγραφή, την μεταφέρουμε στην περιοχή εισαγωγής-επεξεργασίας. Εναλλακτικά όμως, μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο [+] του αριθμητικού πληκτρολογίου για να μεταφέρουμε την πρώτη εγγραφή του μικρού πίνακα, σημείο [1].

Αν ο χρήστης πατήσει ξανά το [+] θα μεταφερθεί η επόμενη εγγραφή. Αν θέλει να πάει ξανά στην πρώτη εγγραφή, θα πρέπει να πατήσει τόσες φορές το [+] όσες και οι εγγραφές του παραστατικού, στο μικρό πίνακα.


εικόνα 55.9