Αλλαγή ημερομηνίας και αριθμού παραστατικού


Ημερομηνία: Η αλλαγή γίνεται με τα πλήκτρα PGUP (αύξηση κατά μία ημέρα) ή PGDN (μείωση κατά μία ημέρα). Είναι πολύ χρήσιμο σε περιπτώσεις, όπως αυτή που αναφέρθηκε προηγουμένως σχετικά με τη χρήση του F5 ή τη χρήση του F8.

Αριθμός Παραστατικού: Την αλλαγή την κάνουν οι συνδυασμοί των πλήκτρων  CTRL+PGUP (αύξηση κατά 1) και CTRL+PGDN (μείωση κατά 1).


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε παλαιότερες εκδόσεις της εφαρμογής, την αυξομείωση του αριθμού του παραστατικού κατά 1, την έκαναν τα πλήκτρα [+] και [-] του αριθμητικού πληκτρολογίου. Επειδή όμως το πλήκτρο [+], χρησιμοποιείται πλέον σε άλλη εργασία συντόμευσης που αναπτύσσεται αμέσως παρακάτω, αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τα CTRL+PGUP και CTRL+PGDN.