055. Επιτάχυνση στην εισαγωγή των Παραστατικών

>>>  Εισαγωγή και οριστικοποίηση παραστατικών με τα «Insert» και «F9»

>>>  Η επιλογή Πελάτη/Προμηθευτή γίνεται και χωρίς το ποντίκι

>>>  Αυτόματο μαρκάρισμα/ξεμαρκάρισμα της ένδειξης «Πιστωτικό»

>>>  Αυτόματη αρίθμηση των Παραστατικών

>>>  Αυτόματη αναγνώριση του έτους κατά την εισαγωγή των παραστατικών

>>>  Επανάληψη της τιμής πεδίου πατώντας το πλήκτρο με τον αστερίσκο (*)

>>>  Επανάληψη με το F5 της περιοχής «Κύρια στοιχεία Παραστατικού»

>>>  Επαναλαμβανόμενες κινήσεις με το F8 αντί το F5

>>>  Τι θα πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε το F5 ή το F8

>>>  Αλλαγή ημερομηνίας και αριθμού παραστατικού


>>> Χρήση του πλήκτρου [+] στο παράθυρο των εισηγμένων εγγραφών

>>>  Επιλογή Ταμειακής Μηχανής με το F12