Επανάληψη της τιμής πεδίου πατώντας το πλήκτρο με τον αστερίσκο (*)


Στην περιοχή «Κύρια στοιχεία Παραστατικού» (εικόνα 55.6), πατώντας τον αστερίσκο ενώ είσαστε μέσα σε κάποιο πεδίο, γίνονται τα εξής:

  • Σε οποιοδήποτε πεδίο, εκτός από το «Αιτιολογία», επαναλαμβάνεται η τιμή του αντίστοιχου πεδίου του προηγούμενου παραστατικού.
  • Στο πεδίο «Αιτιολογία», αν υπάρχει τιμή στο πεδίο «Επωνυμία», επαναλαμβάνεται η τιμή του πεδίου «Επωνυμία», αλλιώς επαναλαμβάνεται του προηγούμενου παραστατικού.


εικόνα 55.6