Επαναλαμβανόμενες κινήσεις με το F8 αντί το F5


Στις επαναλαμβανόμενες κινήσεις, η αντιγραφή των στοιχείων ενός παραστατικού στη φόρμα επεξεργασίας, γίνεται, όπως είδαμε με το F5 και αντιγράφονται μόνο τα «Κύρια Στοιχεία του Παραστατικού», όπως φαίνεται στην εικόνα 55.7.

Υπάρχει επιπλέον και η δυνατότητα να γίνονται οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις και με το F8, με το οποίο γίνεται αντιγραφή όλων των πεδίων, αλλά στον πίνακα εισαγωγής των εγγραφών, εισάγονται μηδενικές τιμές στα πεδία που περιέχουν χρηματικά ποσά, όπως φαίνεται στην εικόνα 55.8.


εικόνα 55.8: Η διαφορά όταν αντί για το F5 χρησιμοποιείται το πλήκτρο F8


Επίσης είναι διαθέσιμες και οι εξής επιλογές:

  • SHIFT+F8, όπως το F8, αλλά φορτώνεται το προηγούμενο παραστατικό.
  • CTRL+F8, όπως το F8, αλλά φορτώνεται το επόμενο παραστατικό.