Τι θα πρέπει να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε το F5 ή το F8


Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να ελεγχθούν:

  • Η ημερομηνία του παραστατικού
  • Ο αριθμός του παραστατικού

Επισημαίνονται τα εξής:

  • Η ημερομηνία με τη χρήση του F5 ή του F8 παραμένει η ίδια με αυτή του επιλεγμένου παραστατικού το οποίο αντιγράφεται.
  • Στο βιβλίο των Εσόδων, ο αριθμός του παραστατικού με τη χρήση του F5 ή του F8 είναι πάντοτε αυξημένος κατά 1.