Αυτόματο μαρκάρισμα/ξεμαρκάρισμα της ένδειξης «Πιστωτικό»


Όταν το «Είδος Παραστατικού», σημείο [1] στην εικόνα 55.3, είναι Π, ΠΤ, ΠΙΣΤ, ΠΤΔΑ, ΠΤΠΥ και ΔΕΛΠ (= Δελτίο Επιστροφής Λιανικών Πωλήσεων) τότε, το πρόγραμμα αυτομάτως μαρκάρει την ένδειξη «Πιστωτικό», σημείο [2]. Φυσικά, μπορείτε να την ξεμαρκάρετε. Η επιλογή ξεμαρκάρεται αυτόματα αν επιλέξετε ένα άλλο είδος, που να μην αναγνωρίζεται αυτόματα ως πιστωτικό, π.χ. ΔΑΤ, ΑΛΠ, κτλ.


εικόνα 55.3